ניוזלטר עדכונים 1

עדכון תקופתי מטעם הנהלת הקהילה, על הנעשה בעמיר, מה חידשו בעלי התפקידים, מה השתנה ומה קורה