דיפיברליטור – מכשיר מציל חיים – היכן בקיבוץ וכיצד להשתמש

הצלת חיים – שימוש במכשיר הדפיברי לטור ֵּד ִפי ְּב ִרי ָלטֹור הוא מכשיר המחזיר קצב לב לפעולה סדירה על ידי מתן שוק חשמלי ללב, באמצעות שתי אלקטרודות שמצמידים לגוף החולה בסמיכות ללב. השוק החשמלי משתק רגעית את פעולת הלב וכך, כאשר הלב חוזר לפעולה, הוא יכול לפעום בצורה סדירה. הפעולה עצמה נקראת דפיברילציה. השימוש […]