ספר טלפונים

מנהלת היישוב


מזכירות

מספר טלפון :  04-6954551
נייד (ענבר): 052-4311535
פקס :  04-6954500
דואר לקטרוני: k-amir@amir.org.il

מנהל קהילה

ליאור שחר
נייד :  052-2320330
דואר אלקטרוני:lior0522320330@gmail.com

רווחה

מנהלת רווחה: לילי דגני
נייד : 050-7282971
מטפלת שטח: ז’קלין שחר
נייד : 052-6954163
אשת שטח: איה גלילי
נייד :  050-6764542

השכרת דירות

חגית וורד
נייד :  050-2274577
דואר אלקטרוני: haskarothagit@amir.org

קליטה

עוז פלג

נייד : 050-5509005

דואר אלקטרוני: נא לשלוח וואטסאפ

תשתיות ובנין

חן פרץ

נייד :  050-2288390

דואר אלקטרוני: haskarot@amir.org.il

ארכיון וספריה

טל מרום-לויט

נייד :  053-3369992

דואר אלקטרוני: archi.lib.amir@org.il

אחראי גינון וחצר

עמיק הכהן
נייד :  052-4311547
דואר אלקטרוני: amikhac@gmail.com

אחראי תקשורת

ליאור סדי

נייד : 050-6776634

דואר אלקטרוני: Comunication.amir@gmail.com

תרבות

יעודכן בקרוב

נייד :  

דואר אלקטרוני: 
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן