חידוד תפקיד ועדת הקבלה ומהותה

אנו מוצאים לנכון להביא לידיעת הציבור ולדייק את תפקיד ועדת הקבלה ומהותה. בתאריך 20.12.02 ,נבחרה בקלפי על-ידי חברי עמיר ועדת הקבלה הנוכחית. הועדה מונה 6 חברי עמיר בחברות מלאה, מנהל הקהילה ורכז צמ”ד. עם הקמתה עברה הועדה תהליך הכשרה’ פרטים נוספים במכתב המצורף מטה. מכתב לציבור בנושא ועדת קבלה יוני 2021 תרצו לדעת עוד עלתהליך הקליטה? […]