עדכון לחברים בנושא הנוי הציבורי ואחזקת החצר

לחברים שלום, ברצוננו לעדכן על הנעשה בתחום הנוי הציבורי ואחזקת החצר בחודשים האחרונים.

כללי:
ראשית כפי שעדכנו בעבר הקמנו צוות “חזות היישוב” במטרה לשפר ולדייק את תחום הנוי הציבורי
ואחזקת החצר. הצוות עסק בחודשים האחרונים באופן המשך עבודת הנוי בעמיר ) קבלן או צוות מקומי ( ,
בהפרדת הנוי מהחצרנות וב פיתוח גינון עתידי .
את עבודת הצוות מלווה אלי סרף, מנהל מחלקת הנוי במ ועצה.
בשלב זה , עד שתתגבש צורת העבודה הרב שנתית בנוי, ביצענו התארגנות להמשך עבודה רציפה:
1 .העסקת קבלן נוי זמני אשר מבצע רק את עבודות הגינון.
2 .שדרוג כלל מערכות ההשקיה ותפעולה על ידי מתי דינור.
3 .כיסוח הדשאים המבוצע על ידי יעקב ברקאי.
4 .העברת אחריות למועצה על איסוף גזם ופסולת.

פעילות שוטפת:
בימים אלו אנו שמים דגש על נ יקיון שצ”פים ומדרכות. אנא דאגו לגזום בזמן צמחייה הגולשת מהשטח
הפרטי לעבר המדרכה/שצ”פ .
במקביל אנו ממשיכים בשדרוג ותיקון מערכות ההשקיה. אנו מבקשים לא לגעת ולא להפעיל ידנית בשום
מצב את מערכות ההשקיה הציבוריות.
כתובת לפניות:
– במקרים של תקלות מים בהשקיה יש לפנות למתי דינור ב טלפון 7713879-050 .
– בקשות והערות בענייני נוי כלליים יש להפנות לענבר במזכירות. הפניה תועבר להמשך טיפול אצל
הגורמים הרלוונטיים.
– בענייני פינוי פסולת גזם ואחזקת חצר יש לפנות לחן פרץ.

תודה לכל העוסקים במלאכה.

ליאור שחר
מנהל קהילה

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן