חידוד תפקיד ועדת הקבלה ומהותה

אנו מוצאים לנכון להביא לידיעת הציבור ולדייק את תפקיד ועדת הקבלה ומהותה.

בתאריך 20.12.02 ,נבחרה בקלפי על-ידי חברי עמיר ועדת הקבלה הנוכחית. הועדה מונה 6 חברי עמיר

בחברות מלאה, מנהל הקהילה ורכז צמ”ד.

עם הקמתה עברה הועדה תהליך הכשרה’ פרטים נוספים במכתב המצורף מטה.

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן