logo3.png

הנצחה

דף הבית > הנצחה
 
 
חפש
חלק זה באתר מוקדש לזיכרון חברים, חברות, בני ובנות קיבוץ עמיר אשר הלכו לעולמם.
יהי זיכרם ברוך!

אריה אלטרמן

 • תאריך לידה
 • 05/04/1962 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 05/07/2015 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

נינה דולינסקי

 • תאריך לידה
 • 07/04/1945 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 08/11/2013 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

שושנה סוקולובסקי-אילנית

 • תאריך לידה
 • 22/08/1916 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 14/09/2013 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

טוביה הכהן

 • תאריך לידה
 • 29/12/1919 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 08/01/2013 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

אבנר שפירא

 • תאריך לידה
 • 14/09/1941 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 29/10/2012 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

יצחק זיו

 • תאריך לידה
 • 03/01/1917 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 20/10/2012 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

מרגלית פלג

 • תאריך לידה
 • 20/08/1915 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 31/07/2011 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

קלרה ניזנה

 • תאריך לידה
 • 20/01/1919 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 18/02/2011 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

פרומה רוזנפלד

 • תאריך לידה
 • 09/11/1917 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 19/12/2010 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

שמואל שטרן

 • תאריך לידה
 • 17/11/1922 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 11/11/2010 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

אורי אשד

שושנה הלפרין

יצחק שפק

 • תאריך לידה
 • 15/12/1915 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 01/09/2010 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

יואל (יוליק) בנאי

ברטה לינדנבאום

 • תאריך לידה
 • 12/07/1942 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 14/06/2010 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

רחל הכהן

רוג'ר ונרמן

ויולה אלטרמן

משה מרגלית

 • תאריך לידה
 • 04/09/1912 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 21/04/2009 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 

חוסה נתנזון

 • תאריך לידה
 • 24/06/1918 
 • תאריך לידה עברי
 •  
 • תאריך פטירה
 • 23/11/2008 
 • תאריך פטירה עברי
 •  
 • מקום קבורה
 • עמיר 
דף:   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10